La Sindicatura Local

L'associació

La implantació de la institució als Ajuntaments

La institució de l’ombudsman local a Catalunya s’ha desenvolupat principalment sota dues denominacions, la de Síndic o Síndica municipal de Greuges, o la de Defensor o Defensora de la Ciutadania. La normativa actual de règim local (Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril) preveu i possibilita la seva implantació als municipis.

L’any 1990, Lleida recupera pel món local la institució del Síndic de Greuges tal com es reconeix en l'actualitat la definició d’un ombudsman: com una institució independent i separada de les responsabilitats polítiques. Els precedents d’aquest fet els podem trobar en iniciatives com les de l’Ajuntament d’Amposta, quan a l’any 1987 va crear, com un servei dins de l’estructura del consistori i lligat als resultats electorals, la figura del Defensor del Ciutadà.

A Lleida li segueixen altres ciutats i pobles com Vilafranca del Penedès, Tiana, Granollers, Girona, Santa Coloma de Gramenet o Manlleu, entre d’altres, i fins a l’actualitat, amb les darreres incorporacions de Sant Feliu de Llobregat o Sant Cugat del Vallès. La institució també es desenvolupa a la resta de l’estat, en ciutats com Vitoria, Jerez, Gandia i Calvià, entre d’altres.

Catalunya és la comunitat autònoma de l’estat que té un major nombre de síndics locals, i la seva expansió és una realitat a la qual poden accedir més de 3.495.000 habitants (dades padró 2005) de les més de 30 ciutats i pobles que ja han assumit aquest compromís democràtic amb la ciutadania.

La Junta Directiva

La Junta Directiva de l'associació, escollida a l'assemblea del passat 3 de maig de 2018, a Santa Coloma de Gramenet, per a un període de dos anys, està formada  per les persones següents:

 

Lluís Martínez Camps

President

Síndic Personer de Mollet del Vallès

M. Assumpció Vilà i Planas

Vicepresidenta

Síndica de Greuges de Barcelona

Isabel Marquès i Amat

Secretària

Síndica municipal de Greuges de Terrasa

Ramón Palacio León

Tresorer

Síndic municipal de Greuges de St Cugat del Valles

Rosa M. Sánchez Fuentes

Vocal

Síndica municipal de Greuges de Igualada

Josep Rius i Graners

Vocal

Síndic municipal de Greuges de Sant Feliu de Guíxols

Milagros Calleja Gutiérrez

Vocal

Síndica de Greuges de Rubi

Joan Sala Baiget

Vocal

Síndic municipal de Greuges de Vic

Joan Antoni Martínez Prat

Administrador

Adjunt al Defensor de la Ciutadania de Santa Coloma de Gramenet

Muntsa Costa Puig

Tècnica

Oficina de la Síndica de Sabadell

 

 

Les Juntes anteriors

Primera Junta directiva - Figueres va acollir, el 10 de novembre de 2005, l'assemblea constituent del FòrumSD. La primera Junta va mantenir el seu mandat fins al febrer de 2007, i va estar formada per les persones següents:

President             Eduard Puig Pujol, Síndic Municipal de Greuges de Figueres
Vicepresident     Miquel Torrents Espuña. Síndic Municipal de Greuges de Manlleu
Secretari             Francisco Amaya Moreno, Síndic Personer de Mollet del Vallès
Tresorer              Ferran Merino Coloma, Defensor del Vilatà/Vilatana d'Argentona
Vocal                   Armand Soler Alcaraz, Síndic Defensor de la Ciutadania de Badalona
Vocal                   M. Glòria Valeri Ferret, Síndica de Greuges de Vilafranca del Penedès
Vocal                   Fernando Oteros Salas, Defensor de la Ciutadania de Santa Coloma de Gramenet
Vocal                   Carles Dalmau Ausàs, Síndic Municipal de Greuges de Sant Boi
Vocal                   Núria Villanueva Rey, Síndica Municipal de Greuges de Vilanova del Vallès
Administrador    J. Antoni Martínez Prat, Adjunt al Defensor de la Ciutadania de Santa Coloma de Gramenet

 

2007 - 2008 - Membres de la Junta Directiva - assemblea de Figueres, 26 de febrer de 2007.

President             Carles Dalmau Ausàs, Síndic Municipal de Greuges de Sant Boi
Vicepresident     Josep Escartin Laurito. Síndic Municipal de Greuges de Sabadell
Secretari             Francisco Amaya Moreno, Síndic Personer de Mollet del Vallès
Tresorer              Joaquim Mustarós Gel, Defensor del Vilatà/Vilatana d'Argentona
Vocal                   Armand Soler Alcaraz, Síndic Defensor de la Ciutadania de Badalona
                              (fins febrer de 2008)
Vocal                   Vicente Mazón Hernández. Síndic municipal de Greuges de Viladecans
                              (des de febrer de 2008)
Vocal                   M. Glòria Valeri Ferret, Síndica de Greuges de Vilafranca del Penedès
Vocal                   Fernando Oteros Salas, Defensor de la Ciutadania de Santa Coloma de Gramenet
Vocal                   Josep Giné Badia, Síndic Municipal de Greuges de Lleida
Vocal                   Jordi Puigderrajols Coll, Defensor del Ciutadà de Mataró
Administrador    J. Antoni Martínez Prat, Adjunt al Defensor de la Ciutadania de Santa Coloma de Gramenet

 

2009 - 2010 - Membres de la Junta directiva - Assemblea de Sant Boi, 26 de febrer de 2009

President             Josep Escartin Laurito. Síndic Municipal de Greuges de Sabadell
Vicepresidenta   M. Glòria Valeri Ferret, Síndica de Greuges de Vilafranca del Penedès
Secretaria           Misericòrdia Vallès Freixa, Síndica de Greuges de Reus
Tresorer              Josep Giné Badia, Síndic Municipal de Greuges de Lleida
Vocal                   Carles Dalmau Ausàs, Síndic Municipal de Greuges de Sant Boi
Vocal                   Frederic Prieto Caballè, Síndic municipal de Greuges de Cornellà
Vocal                   Jaume Clavell Ymbern, Síndic municipal de Greuges de Sant Cugat del Vallès
Vocal                   Fernando Oteros Salas, Defensor de la Ciutadania de Sta. Coloma de Gramenet
Vocal                   Jordi Sistach Roura, Síndic municipal de Greuges de Palamós
Administrador    J. Antoni Martínez Prat, Adjunt al Defensor de la Ciutadania de Santa Coloma de Gramenet

 

2011 - 2012 - Membres de la Junta directiva - Assemblea de Sta. Coloma, 10 de febrer de 2011

Presidenta          M. Glòria Valeri Ferret, Síndica de Greuges de Vilafranca del Penedès
Vicepresident     Frederic Prieto Caballè, Síndic municipal de Greuges de Cornellà
Secretaria           Josep Giné Badia, Síndic Municipal de Greuges de Lleida
Tresorer              Josep Francesc Ferrer Val, Síndic de Greuges de Tarragona
                              ( fins gener 2012)
Tresorer              Vicenç Vilà Armadans, Síndic Personer de Mollet del Vallès
                              ( vocal i tresorer des de gener 2012)
Vocal                   Ramón Llorente Varela, Defensor de la Ciutadania de Girona
Vocal                   Armand Soler Alcaraz, Síndic Defensor de la Ciutadania de Badalona
Vocal                   Fernando Oteros Salas, Defensor de la Ciutadania de Sta. Coloma de Gramenet
Vocal                   Jordi Sistach Roura, Síndic municipal de Greuges de Palamós
Administrador    J. Antoni Martínez Prat, Adjunt al Defensor de la Ciutadania de Santa Coloma de Gramenet

 

2013 - 2014 - Membres de la Junta directiva - Assemblea de Sta. Coloma, 21 de febrer de 2013

Presidenta         Josep Giné Badia, Síndic Municipal de Greuges de Lleida
Vicepresident     Ramón Llorente Varela, Defensor de la Ciutadania de Girona
Secretaria          Pere Pagès Serrano, Síndic Municipal de Greuges de Reus
Tresorer             Vicenç Vilà Armadans, Síndic Personer de Mollet del Vallès
Vocal                  Bertrand Hallé, Defensor de la Ciutadania de Palafrugell
Vocal                  M. Glòria Valeri Ferret, Síndica de Greuges de Vilafranca del Penedès
Vocal                  Josep Ibars Mestre, Defensor de la Ciutadania de Vilanova i la Geltrú
Vocal                  Fernando Oteros Salas, Defensor de la Ciutadania de Sta. Coloma de Gramenet
Vocal                  Montserrat Moreno Valero, Defensora de la Ciutadania de Vilanova del Vallès.
Administrador    J. Antoni Martínez Prat, Adjunt al Defensor de la Ciutadania de Santa Coloma de Gramenet

2015 - 2016 - Membres de la Junta directiva - Assemblea de Sta. Coloma, març de 2015

President            Ramón Llorente Varela, Defensor de la Ciutadania de Girona
Vicepresident     Joan Barrera Riba, Síndic de Greuges de Cornellà de Llobregat
Secretari              Pere Pagès Serrano, Síndic Municipal de Greuges de Reus
Tresorer               Josep Ibars Mestre, Defensor de la Ciutadania de Vilanova i la Geltrú
Vocal                     Bertrand Hallé, Defensor de la Ciutadania de Palafrugell
Vocal                     Rosa M. Sánchez Fuentes, Síndica de Greuges de Igualada
Vocal                     Carles Dalmau Ausàs, Síndic Municipal de Greuges de Sant Boi
Vocal                     Fernando Oteros Salas, Defensor de la Ciutadania de Sta. Coloma de Gramenet
Vocal                     Josep Giné Badia, Síndic Municipal de Greuges de Lleida
Administrador      J. Antoni Martínez Prat, Adjunt al Defensor de la Ciutadania de Santa Coloma de Gramenet
Tècnica                 Muntsa Costa Puig, Oficina del Síndic de Greuges de Sabadell

2017 - 2018 - Membres de la Junta directiva - Assemblea de Sta. Coloma, març de 2017

President             Joan Barrera Riba, Síndic de Greuges de Cornellà de Llobregat
Vicepresident      Lluís Martínez Camps, Síndic Personer de Mollet del vallès
Secretari              Pere Pagès Serrano, Síndic Municipal de Greuges de Reus
Tresorer               Fernando Oteros Salas, Defensor de la Ciutadania de Sta. Coloma de Gramenet
Vocal                    Mercè Balasch Sagrera, Defensora del Vilatà - Vilatana d'Argentona
Vocal                    Rosa M. Sánchez Fuentes, Síndica de Greuges de Igualada
Vocal                    Milagros Calleja Gutiérrez, Síndica de Greuges de Rubí
Vocal                    Eduardo Martínez Vara, Defensor de la Ciutadania de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l’Heura
Vocal                    Dolors Vallejo Calderon, Sindica de Greuges de Sant Boi de Llobregat
Administrador      J. Antoni Martínez Prat, Adjunt al Defensor de la Ciutadania de Santa Coloma de Gramenet
Tècnica                Muntsa Costa Puig, Oficina del Síndic de Greuges de Sabadell