La Sindicatura Local

El Reglament

El Reglament del Síndic o Defensor ha de servir per emmarcar el funcionament quotidià de la institució: procediments, admissió o inadmissió de les queixes, dedicació del seu titular, equip i mitjans disponibles,  així com moltes altres qüestions que caldrà deixar establertes.

El Reglament es pot incloure com un apartat més dins del Reglament Orgànic Municipal, ROM, o ser aprovat com un Reglament específic  "adhoc". En aquest apartat destaquem els punts principals del model de reglament que es proposa per a aquesta institució i que està composat per una exposició de motius, cinc capítols i dues disposicions finals.

Enllaç al model de reglament

Enlace al modelo de reglamento - versión en castellano