Síndics i Defensors locals: defensa dels drets de la ciutadania des de la proximitat del municipi
 

Presentació

Benvinguts i benvingudes a la pàgina web dels Síndics i Defensors locals: una institució que vetlla pel respecte i pel compliment dels drets de la ciutadania. Us agraïm la visita i desitgem que hi trobeu una informació que sigui del vostre interès.

El FòrumSD és una associació sense ànim de lucre formada pels síndics, síndiques, defensors i defensores dels Ajuntaments de Catalunya. A data d'avui agrupa a un total de 47 sindicatures (41 a Catalunya i 6 de la resta de l'estat - dades maig 2018) que presten aquest servei a més de la meitat de la població del principat.

Els objectius del FòrumSD son: promoure el creixement i el desenvolupament de la institució, facilitar la seva extensió i implantació als municipis, el desenvolupament de models de treball i d'actuació conjunts, així com disposar d'una xarxa de coordinació, informació, suport, intercanvi i assessorament entre les sindicatures.

Confiem en poder oferir un bon servei a la ciutadania, municipis i sindicatures.

Les sindicatures locals

Els síndics i defensors vetllen perquè la ciutadania pugui gaudir d'una bona administració local. L’objectiu de la institució és la defensa dels drets de la ciutadania en l'àmbit local, per la qual cosa pot supervisar l’Administració municipal. La seva actuació suposa examinar i resoldre les queixes formulades d’acord amb els criteris de legalitat i d’equitat. També pot actuar com a mediadora sempre que les parts ho consentin o bé proposar fórmules de conciliació o acord entre l’administració i la ciutadania.

La Junta Directiva

La Junta Directiva de l'associació, escollida a l'assemblea del passat 3 de maig de 2018, a Santa Coloma de Gramenet, per a un període de dos anys, està formada  per les persones següents:

Lluís Martínez Camps

President

Síndic Personer de Mollet del Vallès

M. Assumpció Vilà i Planas

Vicepresidenta

Síndica de Greuges de Barcelona

Isabel Marquès i Amat

Secretària

Síndica municipal de Greuges de Terrasa

Ramón Palacio León

Tresorer

Síndic municipal de Greuges de St Cugat del Valles

Rosa M. Sánchez Fuentes

Vocal

Síndica municipal de Greuges de Igualada

Josep Rius i Graners

Vocal

Síndic municipal de Greuges de Sant Feliu de Guíxols

Milagros Calleja Gutiérrez

Vocal

Síndica de Greuges de Rubi

Joan Sala Baiget

Vocal

Síndic municipal de Greuges de Vic

Joan Antoni Martínez Prat

Administrador

Adjunt a la Defensora de la Ciutadania de Santa Coloma de Gramenet

Muntsa Costa Puig

Tècnica

Oficina de la Síndica de Sabadell

 

 

Tinc un problema amb el meu Ajuntament

Vull presentar una queixa al síndic o síndica del meu Ajuntament.

Com puc presentar una queixa ?

Segueix-nos...

La Junta Directiva

LOIC16 - Congress