Síndics i Defensors locals: defensa dels drets de la ciutadania des de la proximitat del municipi
 

Presentació

Benvinguts i benvingudes a la pàgina web dels Síndics i Defensors locals: una institució que vetlla pel respecte i pel compliment dels drets de la ciutadania. Us agraïm la visita i desitgem que hi trobeu una informació que sigui del vostre interès.

El FòrumSD és una associació sense ànim de lucre formada pels síndics, síndiques, defensors i defensores dels Ajuntaments de Catalunya. A data d'avui agrupa a un total de 43 sindicatures (38 a Catalunya i 5 de la resta de l'estat - dades gener 2014) que presten aquest servei a més de la meitat de la població del principat.

Els objectius del FòrumSD son: promoure el creixement i el desenvolupament de la institució, facilitar la seva extensió i implantació als municipis, el desenvolupament de models de treball i d'actuació conjunts, així com disposar d'una xarxa de coordinació, informació, suport, intercanvi i assessorament entre les sindicatures.

Confiem en poder oferir un bon servei a la ciutadania, municipis i sindicatures.

Les sindicatures locals

Els síndics i defensors vetllen perquè la ciutadania pugui gaudir d'una bona administració local. L’objectiu de la institució és la defensa dels drets de la ciutadania en l'àmbit local, per la qual cosa pot supervisar l’Administració municipal. La seva actuació suposa examinar i resoldre les queixes formulades d’acord amb els criteris de legalitat i d’equitat. També pot actuar com a mediadora sempre que les parts ho consentin o bé proposar fórmules de conciliació o acord entre l’administració i la ciutadania.

La Junta Directiva

La Junta Directiva de l'associació, escollida a l'assemblea del passat 28 de març de 2017, a Santa Coloma de Gramenet, per a un període de dos anys, està formada  per les persones següents: 

President:

Joan Barrera Riba, Síndic municipal de Greuges de Cornellà
Vicepresident:Lluís Martínez Camps, Síndic Personer de Mollet del Vallès
Secretari:Pere Pagès Serrano, Síndic Municipal de Greuges de Reus
Tresorer:Fernando Oteros Salas, Defensor de la Ciutadania de Santa Coloma de Gramenet
Vocal:Mercè Balasch Sagrera, Defensora del Vilatà-Vilatana de Argentona
Vocal:Milagros Calleja Gutiérrez, Síndica de Greuges de Rubí
Vocal:Eduardo Martínez Vara, Defensor de la Ciutadania de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l’Heura
Vocal:M. Rosa Sánchez Fuentes, Síndica de Greuges de Igualada
Vocal:Dolors Vallejo Calderon, Síndica de Greuges de Sant Boi de Llobregat
Administrador:

Joan Antoni Martínez Prat, Adjunt al Defensor de la Ciutadania de Santa Coloma de Gramenet.

Tècnica:Muntsa Costa Puig, Oficina del Síndic de Sabadell

LOIC16 - Congress


Segueix-nos...

Tinc un problema amb el meu Ajuntament

Vull presentar una queixa al síndic o síndica del meu Ajuntament.

Com puc presentar una queixa ?