Els defensors

Altres Defensors Autonòmics

Andalusia

Defensor del pueblo Andaluz
Aragó El Justícia de Aragón
Asturies Procuradora General del Pincipado de Asturias
Canàries Diputado del Común
Castella - La Manxa Defensor del Pueblo de Castilla-La Mancha La institució ha estat eliminada pel govern autonòmic
Castella i Lleó Procurador del Común de Castilla y León
Comunitat Valenciana Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana
Galícia Valedor do Pobo
La Rioja Defensora del Pueblo Riojano
Murcia Defensor del Pueblo de la Región de Murcia La institució ha estat eliminada pel govern autonòmic
Navarra Defensora del Pueblo-Ararteko
País Basc Ararteko