Actualitat

Notícia

< El Síndic de Sabadell lamenta que consistori no reconegui els seus consells

Dia dels Drets Humans: De les proclames als fets

10des2015

L’èxode massiu i el dolor de milers i milers de persones que anhelen la pau i el reconeixement de la seva dignitat, qüestiona les nostres consciències i reclama actuacions i fets.


El Fòrum de síndics, sindiques, defensors i defensores locals, davant l’anomenada crisi dels refugiats, originada fonamentalment per la manca de respecte, en els seus països d’origen, als drets humans més bàsics i indispensables com és el dret a la vida i a la integritat física, volem aportar la nostra reflexió i el nostre compromís per tal d’exigir que de les proclames nacionals i internacionals a favor dels drets humans es passi als fets, fent visible la defensa de la dignitat humana, tot superant les barreres polítiques, socials, jurídiques o religioses.

Europa, i especialment la Unió Europea, com a societat capdavantera en la defensa de la pau, la llibertat, la seguretat, el progrés i la democràcia, cal que continuï fomentant polítiques comunes que tendeixin a fer realitat la protecció de la dignitat humana, i els drets que li son inherents, de totes les persones que fugint de l’horror de la guerra i de la persecució en els seus països arriben a les nostres fronteres.

Lamentablement, quan les organitzacions internacionals i les diverses instàncies polítiques dels estats, sigui a nivell mundial o regional, no han estat capaços d’impedir els conflictes bèl•lics, ni han promogut un eficaç sistema de cooperació solidària que enforteixi la seguretat internacional, ni els ciutadans, ni les administracions podem, des del foment de la justícia i dels drets humans, restar impassibles o indiferents. Cal que deixem les nostres petites seguretats i que obrim les nostres fronteres, les nostres cases i els nostres braços, solidàriament, a aquelles persones que intenten fugir de la repressió, la intolerància, la fam i la guerra. 

L’èxode massiu i el dolor de milers i milers de persones que anhelen la pau i el reconeixement de la seva dignitat, qüestiona les nostres consciències i reclama actuacions i fets, urgentment, sense diplomàcies ni falses prudències, malgrat l’alarma que creen en la nostra societat occidental el fanatisme terrorista d’algunes persones i organitzacions que menyspreen la dignitat humana i odien la llibertat.

Problemes extraordinaris, requereixen mitjans i solucions extraordinàries, i la veu dels síndics i defensors municipals, posada en comú des del FòrumSD, es vol fer sentir, en aquests dolorosos moments, per demanar humilment a les nostres administracions i a totes les institucions, de qualsevol nivell i categoria, l’adopció de mesures urgents i la dedicació de mitjans necessaris per minorar el dolor dels que arriben fugint de la guerra i la intolerància i acollir-los solidàriament.

Al mateix temps, també volem posar de relleu i destacar totes les iniciatives  solidàries que des de diferents sectors, organitzacions i d’altres àmbits de la societat civil aporten idees i recursos, i ofereixen mitjans per dignificar la difícil vida dels refugiats en aspectes imprescindibles com l’alimentació, la sanitat o l’habitatge.

Cal, ara que commemorarem el 67 aniversari de la Declaració Universal dels Drets Humans, que, als nostres pobles i ciutats, el respecte a aquests drets, que són inherents a la dignitat humana, siguin una realitat i que, entre tots, fem possible que el que proclamen les grans normes i tractats internacionals esdevinguin fets, i es facin realitat, sense oblidar la nostra necessària contribució perquè això sigui possible entre tota la família humana, prescindint d’ideologies, fronteres, cultures, llengües, colors o religions.

Ramón Llorente, president del FòrumSD, Fòrum de síndics, síndiques, defensors i defensores locals de Catalunya i defensor de la ciutadania de Girona i Joan Barrera, síndic de greuges de Cornellà de Llobregat. En representació dels síndics, síndiques, defensors i defensores locals de: Arenys de Mar, Argentona, Badalona, Barcelona, Cambrils,  Cornellà, Cruïlles-Monells-Sant Sadurní de l’Heura, Figueres, Gavà, Girona, Igualada, La Seu d’Urgell, L’Escala, Lleida, Lloret de Mar, Manlleu, Mataró, Mollet del Vallès, Palafrugell, Palamós, Reus, Ripollet, Sabadell, Salt, Sant Boi de Llobregat, Sant Cugat del Vallès, Sant Feliu de Guíxols, Sant Feliu de Llobregat, Sant Jaume d’Enveja, Santa Coloma de Gramenet, Terrassa, Tortosa, Viladecans, Vilafranca del Penedès, Vilanova del Vallès, Vilanova i la Geltrú, i Vilassar de Dalt, i síndics agregats de: Gandia, Palma de Mallorca, Paterna, Segovia, Vigo i Vitòria-Gasteiz.

10 de desembre de 2015